Olšičky

Katastrální území: 

Rozloha: 

5,50 ha

Zbytky lužního a břehového porostu v údolí středního toku Besénku se zachovalou přirozenou dřevinnou skladbou s převahou olše lepkavé, vrby bílé, javoru mléče, jasanu ztepilého. V porostu běžné vlhkomilné druhy.

Zásady péče: ohroženou černými skládkami.