Nivky

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,50 ha

Terénní hrana zarostlá zplanělými ovocnými dřevinami, babykou, trnkou, svídou a šípkem. Plocha je silně ruderalizovaná s výskytem bolševníku obecného. Výskyt teplomilného hmyzu.