Nad zahradami

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,80 ha

Severní až severovýchodní svah s extenzivně využívanou plochou travobylinných společenstev. Místy nálet šípku a trnky. V hřbetní části vychází z lesního komplexu kamenice s habry, duby a šípky.