Nad vinohradem

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

450 – 466 mnm

Široce klenutý vrcholový hřbet a jeho mírné svahy severovýchodní expozice.

Z větší části lada s ostrůvkovitým až souvislým náletem růže šípkové, z menší části polokulturní kosená louka. Rostou zde jitrocel kopinatý, čilimník řezenský, zvonek okrouhlolistý, hvozdík kropenatý, pampeliška srstnatá, pampeliška podzimní, ocún jesenní, chrpina luční, kručinka barvířská, svízel povázka, mateřídouška vejčitá, jetel alpský, chrastavec rolní, třeslice prostřední, hrachor luční aj. V kosené části dochází k nepříznivé sukcesi třtiny křovištní a k nástupu ruderálních druhů. Křovinné porosty jsou hnízdištěm ťuhýka obecného.

Péče: Zachovat extenzívní kosenou polokulturní louku, převládající lada by bylo vhodné využít pro extenzívní pastvu.