Nad studánkou

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Travnatá lada s keři trnky. Významné hnízdiště ptactva (např. ohroženého ťuhýka obecného).

Ponechat přirozenému vývoji.

Součást kostry ekologické stability: Ekologicky významný krajinný prvek