Nad Širokým

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,70 ha

Extenzívní sad s druhově bohatým lučním společenstvem na okraji lesa.

Péče: neorat, nehnojit, kosit.