Nad sady

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,30 ha

Horní část severovýchodního svahu nad extenzivním, místy zpustlým jabloňovým sadem. Přírodě blízká travobylinná společenstva jsou místy porostlá náletem šípku.