Nad Nivkami

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,90 ha

Nadmořská výška: 

458 – 470 mnm

Temeno kopce a horní části strmých svahů severní a jihozápadní expozice, rozčleněné mezemi s kamenicemi.

Při okraji smíšeného lesního komplexu Rejholce jsou do rozlehlých polí vklíněna travinobylinná lada, rozčleněná dřevinnými liniemi na mezích (třešeň, babyka, trnka obecná, hlohy, bříza, jasan, růže šípková). Na travinobylinných ladech rostou subxerotermofyty: ovsík vyvýšený, divizna rakouská, hadinec obecný, chrpa porýnská, rmen barvířský, srpek obecný, máčka rolní, rozchodník ostrý, jestřábník chlupáček, mochna jarní, pryšec chvojka aj.

Péče: Nedopustit zalesnění ani zornění. Vhodným využitím je extenzívní pastva, část s hlubšími půdami možno využít též pro extenzívně obhospodařovaný vysokokmenný sad.