Nad Homolí

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Travobylinná lada se suchomilnou a teplomilnou vegetací. Součást slepencového pásu vystupujícího v údolí Lubě. Lokalita ve spodní části zarůstá akátem. Bohatá entomofauna.