Na širokém

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Druhově bohaté luční společenstvo přecházející v extenzívní sad se zachovalými zbytky kamenitého úvozu zarostlého dřevinami.

Péče: neorat, nehnojit, kosit.