Mokřad

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,20 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: Mokřadní loučka s protékajícím potůčkem, kolem potoka je kompaktní porost Salix purpurea. Loučka silně zarůstá. Dominantní rostlinné druhy: Cirsium, Phragmites, Calamagrostis, Scirpus.

Návrh opatření: Zachovat současný stav, pro udržení mokřadu vhodné.každoroční kosení.

 

Součást kostry ekologické stability krajiny – 5. stupeň, EVKP lokálního významu

Funkce: interakční prvek

Geobiocenologická typizace: 3 AB3