Mokřad

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,25 ha

Součastný stav společenstev: Pramenný úsek potoka na okraji lesního komplexu. Za zahradou hájenky přírodě blízká vlhká louka, v mokřadní části skřípina lesní, blatouch bahenní, sítina rozkladná, přeslička bahenní. Podél toku porost vrby červené.

Využívání: louka, vodní tok

Znehodnocení: bez zjevného znehodnocení

Návrh opatření: zachovat současný způsob využívání

Cílová společenstva: luční a mokřadní

 

Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek lokální

Geobiocenologická typizace: 4 BC 4

Stupeň ekologické stability: 4