Meze na dílech

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,40 ha

Nadmořská výška: 

476 – 480 mnm

Soustava tří mezí se souvislým porostem keřového i stromového patra s dubem zimním (Quercus petraea), habrem (Carpinus betulus), hlohem (Crataegus sp.) a břízou (Betula verrucosa), dále se vyskytuje líska (Coryllus avellana), třešeň ptačí (Cerasus avium).

Významné druhy rostlin: Kopytník evropský (Asarum europaeum).

Péče: Ponechat přirozenému vývoji, omezovat bez černý ve prospěch kvalitnějších dřevin.