Malý Petrov

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Nadmořská výška: 

430 – 443 mnm

Výrazný kopeček, vystupující z náhorní plošiny s izolovaným lesíkem s převahou buku lesního (Fagus sylvatica), s příměsí dubu zimního (Quercus petraea) a uměle zavedeného modřínu opadavého (Larix decidua). Zvláště v jižní části jsou pěkně vyvinutá teplomilnější ekotonová společenstva.

Významné druhy rostlin: kruštík širolistý (Epipactis helleborine).

Péče: nutno obnovit opět na porost s převahou buku. Nezalesňovat květnatou ladu v jižní části lokality - vhodná pro extenzívní pastvu.