Luh pod Dřínovou

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,20 ha

Nadmořská výška: 

256 mnm

Příbřežní část nivy Svratky s mělkou tůní v nadm. výšce 256 m. Typický lužní porost s olší lepkavou, vrbou bílou, střemchou hroznovitou. Významné rozmnožiště obojživelníků.

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji, údržbu provádět jednotlivým výběrem.