Louky pod Čepičkou

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,50 ha

Jižní svah s teplomilnými a suchomilnými přírodě blízkými travobylinnými společenstvy. Místy nálet šípku a trnky. Svah rozděluje stará vrstevnicová cesta s pásem dřevin (habr, dub, ovocné dřeviny aj., ve spodním patře šípky trnky, svída). Údolnice pod svahem je zarostlá javory (klen, babyka), místy duby, šípky, trnkami, ovocnými dřevinami. Lokalita s bohatým výskytem entomofauny.