Louka nad Stanovisky

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

390 – 430 mnm

Svahový úval s prameništěm a mírný vypuklý svah. Luční enkláva uprostřed lesního komplexu s typickými rostlinnými společenstvy vlhkých až mírně suchých, živinami chudých stanovišť.

Pravidelně kosit, nezalesňovat.

Součást kostry ekologické stability: Ekologicky významný krajinný prvek