Loučka v Baňkovech

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,20 ha

Součastný stav společenstev: Svažitá loučka v lesní enklávě v horní části uzavřena vysokou mezí porostlou trnkou, pod ní skupina dřevin (osika, buk, bříza,v lemu líska, bez černý). Květnatá sušší louka (kopretina bílá, rožec rolní, rozrazil rezekvítek, kontryhel) přechází ve svém dně při lesním okraj i v zamokřenou (sítina rozkladitá, skřípina lesní, blatouch bahenní, pcháč potoční, pryskyřník plamének, řeřišnice hořká, kohoutek luční).

Využívání: louka

Stupeň ekologické stability:3 - 4

Znehodnocení: Mez porostlá trnkou je lemována ruderály - porost kopřivy dvoudomé a svízele přítuly.

Návrh opatření: Zachovat současný způsob a intenzitu obhospodařování.

Cílová společenstva: luční

 

Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek lokální

Geobiocenologická typizace: 3 AB 3, 4 BC 3-4