Lipová alej na Hrádku

Katastrální území: 

Délka: 

0,25 km

Nadmořská výška: 

260 – 270 mnm

Stará alej 23 ks lip srdčitých (Tilia cordata) a velkolistých (Tilia plathyphyllos).

Péče: Podle potřeby zajistit odborné ošetřeni stromů.