Lícha

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,50 ha

Nadmořská výška: 

380 – 400 mnm

Opuštěný vápencový lom a přilehlá agrární lada v horní části jihozápadně exponovaného svahu s keřovými porosty, mimo jiné s výskytem chráněného dřinu obecného (Cornus mas) a cenných teplomilných travinobylinných společenstev.

Významné druhy rostlin: Hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)

Péče: Kosení, případně probírky keřů ve prospěch volných ploch s cennými společenstvy