Lažánecké zmoly

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

350 – 400 mnm

Až přes 10 m hluboké, úzce zaříznuté zmoly s pramenným úsekem drobného pravobřežního přítoku Maršovského potoka s porosty s převahou habru obecného (Carpinus betulus) s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica) a dubu zimního (Quercus petraea), místy i babyky obecné (Acer campestre) s podrostem brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa).

Péče: zachovat druhově pestrou listnatou dřevinnou skladbu, hospodařit jednotlivým výběrem.