Lada nad sídlištěm

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,20 ha

Nadmořská výška: 

310 – 330 mnm

Strmé úpatní svahy východní až jihovýchodní expozice při okraji Květnice s extenzívním třešňovým sadem přecházejícím v travinobylinná lada s teplomilnými druhy rostlin.

Významné druhy rostlin: Modravec chocholatý (Leopoldia comosum), zvonek boloňský (Campanula boloniensis).

Péče: Kosení, nezastavovat, příp. využít jako extenzívní zatravněný sad