Lada nad nivou

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,50 ha

Postagrární lada zarostlá trnkou, šípkem a svídou, místy duby a zbytky ovocného sadu. V podrostu suchomilní a teplomilná vegetace. Entomologicky zajímavá lokalita. Hnízdiště ptactva.