Kolbábkův kopeček

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,40 ha

Nadmořská výška: 

308 – 316 mnm

Izolovaná vyvýšenina uprostřed polí s druhově pestrými travinobylinnými společenstvy s výskytem teplomilných druhů rostlin s roztroušenými dřevinami. Ve vrcholové části porost cizorodého akátu (Robinia pseudacacia) s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris). Při okrajích rostou staré třešně.

Významné druhy rostlin: Plamének přímý (Clematis recta), modravec chocholatý (Leopoldia comosum), zvonek boloňský (Campanula boloniensis).

Péče: Likvidace cizorodého akátu, nedopustit umělé zalesnění, případné kosení po částech, vhodné pro využití jako extenzívního sadu.