K Hradčanské zastávce

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,25 ha

Nadmořská výška: 

245 mnm

Přerušovaná alej 13 ks starých lip srdčitých (Tilia cordata) o obvodu kmene dosahujícího až 300 cm a výšce cca 20 m.

Péče: Podle potřeby zajistit odborné ošetřeni stromů.