Jamenská rokle

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,80 ha

Nadmořská výška: 

385 – 440 mnm

Až 10 m hluboká úzká strž, vyerodovaná do hlubokých svahových hlín s příměsí spraše. Na dně místy vystupuje skalní podloží. Smíšený, převážně listnatý lesní porost (dub zimní, buk, jedle, habr, babyka). V bylinném podrostu s nízkou pokryvností rostou strdivka jednokvětá, mařinka vonná, jaterník podléška, hluchavka pitulník, kopytník evropský, violka lesní, plicník lékařský, kaprad' samec, v ekotonu lesního okraje je hojný černýš hajní.

Péče: Porost má primární funkci půdoochrannou. Nelze dopustit holosečný zásah a přeměnu na jehličnatou monokulturu. Vhodné je hospodařit výběrovým způsobem a zachovat současnou dřevinnou skladbu.