Hřbítek

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,10 ha

Nadmořská výška: 

350 – 364 mnm

Drobný hřbítek jižně od silnice III/38522 se svahy severovýchodní až jihovýchodní expozicí. Malá pastvina navazující na porosty dubu zimního (Quercus petraea). Pestrý travinobylinný porost s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), jetelem ladním (Trifolium campestre), máčkou ladní (Eryngium campestre) a hlaváčem bledožlutým (Scabiosa ochroleuca).

Péče: Travnaté části kosit, jinak ponechat přirozenému vývoji.