Horka

Katastrální území: 

Rozloha: 

8,00 ha

Dominanta v těsném zázemí obce se zbytky polokulturních květnatých luk, extenzivních sadů, lesních porostů a mezí s habrem, lípou, jilmem, dubem, smrkem, borovicí, třešní, svídou, brslenem, akátem, hlohem, trnkou, šípkem. Na vrcholku kopce sportovní areál, místy drobná políčka a sady.