Hamerský

Katastrální území: 

Rozloha: 

7,00 ha

Nadmořská výška: 

420 – 470 mnm

Ostře zaříznutá skalnatá rokle na dně svahového údolí, s četnými kamennými stupni, protékaná potokem, v horní části rozvětvená. Svahy údolí se severozápadní a západní expozicí. Geologické podloží tvoří fylit, vystupující v jižní části na povrch jako drobné skalky, ve střední a severní části silně kamenité až suťovité půdy. Na svazích převážné borový (Pinus sylvestris) porost, v jižní části se spodním patrem habrovým (Carpinus betulus). Příměs dubu zimního (Quercus petraea), jedle bělokoré (Abies alba) a buku lesního (Fagus sylvatica). V severní části borová kmenovina s příměsí jedle. V rokli je dřevinné patro druhově bohatší: jedle, smrk (Picea abies), buk, ve strži v severní části osika obecná (Populus tremula), bříza (Betula sp.) a skupiny buku.

Významné druhy rostlin: vřes obecný (Calluna vulgaris).

Péče: klenbové společenstvo postupně převádět na přirozenou dřevinnou skladbu. Na skalkách v jižní části obnovit přirozenou obnovou listnaté dřeviny, zbytek porostu na svazích obnovit maloplošně kotlíky nebo úzkými sečemi. Podpora přirozené obnovy jedle.