Drásovská studánka

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Úpatí mírného svahu na okraji nivy Lubě v nadm. výšce 268 - 280 m se studánkou. Přírodní parková úprava s převahou domácích dřevin, dnes doupných stromů.