Díly

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,75 ha

Nadmořská výška: 

310 – 344 mnm

Porost na soustavě mezí na svahu s východní expozicí asi 200 m severozápadně od obce původně porostlé ovocnými stromy, v současné době pomístní výsadba modřínů a borovic. Lokalita má značný protierozní význam.

Významné druhy rostlin: plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), orsej jarní (Ficaria verna).

Péče: Nedopustit zalesnění, jinak bez zásahu ponechat přirozenému vývoji.