Deblínský rybník

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Součastný stav společenstev: Rybník s přilehlými loučkami. V okraji rybníka rákos, orobinec úzkolistý a širolistý, ostříce štíhlá, blatouch bahenní, v uměle dosazeném dřevinném Iemu smrk, borovice lesní a černá. Vlhká louka pod rybníkem: blatouch bahenní, skřípina lesní, přeslička říční, pcháč potoční a šedý, ostříce trsnatá. Mezi rybníkem a hřištěm sušší loučka s ostřící jarní, vítodem obecným, mochnou jarní, tomkou vonnou, bikou ladní.

Využívání: rekreační rybník, louky

Znehodnocení: Nevhodná výsadba v lemu rybníka, louka obohacována splachy z výše položeného pole.

Návrh opatřeni: Smrky a borovice nahradit vlhkomilnými listnatými dřevinami (vrby, olše), louky pravidelně kosit.

Cílová společenstva: vodní, mokřadní, luční

 

Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek lokální

Geobiocenologická typizace: 3 AB 3, 4 AB 3, 4 B 4-5

Stupeň ekologické stability: 3 - 4