Deblínská pastvina

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Nadmořská výška: 

450 – 474 mnm

Součastný stav společenstev: Střední, strmá část svahu západní expozice v nadm. výšce 450 - 474 m při východním okraji obce. Bývalá pastvina, dnes extenzívně využívaná louka až lada s roztroušenými dřevinami (dub, bříza, osika, vrba jíva, růže šípková), v bylinném patře tomka vonná, bika ladní, ostříce černá, devaterník penízkovitý, mateřídouška obecná, pupava bezlodyžná, vítod obecný, kručinka německá a barvířská.

Využívání: lada

Významné druhy rostlin: vřes obecný, kokrhel menší

Stupeň ekologické stability: 3 - 4

Znehodnocení: V současnosti bez zjevných negativních vlivů.

Způsob vymezení: Lokální biocentrum a lokální biokoridor směrně vymezené

Návrh opatření: Občasným kosením zabránit zarůstání plochy nálety dřevin.

Cílová společenstva: travinobylinná s dřevinami

 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor, část lokálního biocentra

Geobiocenologická typizace: 4 AB 3