Čimperská lada

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

308 – 338 mnm

Horní části jižně až jihovýchodně exponovaných svahů od vrcholu Čimperku se starým zatravněným švestkovým sadem přecházejícím v travinobylinná lada s druhově bohatými společenstvy s výskytem teplomilných druhů rostlin. Při jižním okraji je lokalita oddělena od zemědělsky obdělávané krajiny mezí se souvislou dřevinnou linií s dominancí brslenu evropského (Euonymus europaea) a trnky obecné (Prunus spinosa) s příměsí řešetláku počistivého (Rhamnus cathartica), růže šípkové (Rosa canina) a třešně.

Významné druhy rostlin: Modravec chocholatý (Leopoldia comosum).

Péče: Ponechat extenzívnímu využití např. jako sad, kosit a odstraňovat stařinu.