Březinský močál

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Nadmořská výška: 

245 mnm

Mírná trvale zamokřená deprese v nivě řeky Svratky s mokřadními společenstvy.

Péče: rekonstrukce a obnova mokřadní lokality, dnes značně poškozené.