Ždanecký potok

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,10 ha

Přirozený vodní tok místy lemovaný břehovými porosty, mokřadní a vlhkomilná společenstva. Ve svazích ladní společenstva a druhově pestrá dřevinná vegetace.