Sádek

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,70 ha

Řídký extenzivní sad s druhově bohatým lučním společenstvem.

Péče: neorat, nehnojit, kosit.