Na příčníkách (Na příčkách)

Katastrální území: 

Rozloha: 

12,00 ha

Nadmořská výška: 

390 – 430 mnm

Široce vypuklý svah SV-V-N expozice v pravobřeží údolí Jamenského potoka je podélně rozčleněn soustavou několika mezí a příčně zářezem staré úvozové cesty.

Polokulturní louky, místy travinobylinná lada a zatravněné staré sady, jsou rozčleněny dřevinnými liniemi na mezích a podél úvozové cesty. Dřevinné linie tvoří vysokokmenné ovocné stromy (jabloň, třešeň, švestka, hrušeň), silně zarostlé náletem planě rostoucích druhů (javor babyka, osika, trnka obecná, růže šípková, líska obecná, svída krvavá). V extenzívně využívaných loukách rostou běžné luční druhy, doplněné subxerotermofyty, které přibývají na ladech (jetel alpský, řepík lékařský, jitrocel prostřední, kručinka barvířská, ovsík vyvýšený, válečka prapořitá, svízel syřišt'ový, vikev ptačí, marulka klinopád, zvonek broskvolistý, hnidák kostrbatý, srpek obecný, devaterník penízkovitý).

Péče: Zachovat současné extenzívní využití - kosené polokulturní louky, rozčleněné dřevinnými liniemi na mezích. Staré ovocné stromy je třeba průběžně nahrazovat výsadbou mladých vysokokmenů.