Meandry Lubě

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,20 ha

Nadmořská výška: 

240 mnm

Zbytek přirozeného koryta Lubě v nadmořské výšce 240 m oddělený regulací od současného toku. Břehový porost s vysázenými euroamerickými topoly. Díky napájení potůčkem z prameniště v „Bažince pod Sokolím“ se vytvořila vodní společenstva s výskytem obojživelníků.

Zásady péče: zamezit ukládání odpadů, nepůvodní topoly postupně nahradit olší a vrbou.